wat een fonds waddenfonds

WADDENFONDS – WAT EEN FONDS!

Vandaag kregen we van het Waddenfonds te horen dat het onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Met het maximum-bedrag dat in het betreffende BLI-Programma mogelijk was € 50.000,- !
Dat programma is erop gericht “kleinschalige projecten te steunen die lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken”. Voor ons kwam dat vooral neer op ‘leefbaarheid’ en we hebben dat dus overtuigend duidelijk kunnen maken. Zonder enige twijfel hebben we dat allereerst te danken aan een aantal geweldig steunende brieven uit heel verschillende kanten van de lokale gemeenschap. Die hadden we als bijlagen meegestuurd: 
• Schoolbestuur van De Greiden,
• Afûk,
• VVV-Waterland van Friesland,
• Stichting Beeldenstad Workum
• Stichting de Lytse Marren.
Ook het enthousiaste advies van het provinciale Keunstwurk aan het interprovinciale Waddenfonds zal doel hebben getroffen. Wat een kunstproject allemaal niet kan bewerkstelligen! Vanaf nu kunnen we alleen nog maar zeggen: WORDT VERVOLGD!

wat een fonds banier waddenfonds

Exmorra, 23 april 2021

Aan: Waddenfonds
         
          (Ruiterskwartier 121A
          8911 BS Leeuwarden)

Betreft: Aanbeveling subsidieaanvraag Fyftjin en Fierder

Geachte heer / mevrouw,


CBO De Greiden is een onderwijskoepel met 10 basisscholen in de regio vlak bij Bolsward.
Op meerdere scholen zoeken wij de samenwerking met het dorp zodat omgeving en school
elkaar versterken. Kunst en cultuur zijn daarbij krachtige ondersteuners om de dorpen vitaal te
houden. Meestal gaat het dan om de samenwerking tussen de muziekvereniging en de school.

Maar nu is er een uniek project gaande op de school van Tjerkwerd waar ook de media al op zijn
ingehaakt. Op de website van het kunstproject Fyftjin en Fierder (www.fyftjin.nl) is te zien met
welk enthousiasme in Tjerkwerd niet alleen de dorpelingen maar ook onze leerlingen van de
basisschool De Reinbôge daar betrokken zijn bij het tot stand komen van een bijzonder en goed
in de omgeving passend kunstwerk. De samenwerking tot nu toe tussen dorp, initiatiefnemers,
school, bedrijven, instanties en gemeente geeft een ieder veel energie om er het beste van te
maken. Alle leerlingen in Súdwest-Fryslân worden uitgedaagd mee te denken bij het project.

Als schoolbestuur zijn wij erg blij met dit project; De kinderen leren op een andere manier
‘kijken’ en het zal niet alleen het dorp als vitale gemeenschap ‘op de kaart’ zetten maar ook
toekomstige ouders zullen door de bijzondere manier waarop op onze school onderwijs wordt
gegeven, worden aangetrokken. Hoe belangrijk dit voor een kleine dorpsschool als De Reinbôge
is -en jaren lang zal blijven- spreekt voor zich. Wij brengen bij deze dan ook graag onze steun
onder uw aandacht voor het verzoek van het Dorpsbelang Tsjerkwert e.o. om subsidie van het
Waddenfonds uit het Budget Lokale Innovatie toe te kennen.

Hoogachtend,

A. Faber,
Algemeen Directeur – Bestuurder CBO De Greiden

Deel dit bericht

Volg ons ook op

Meest recente berichten

BESCHOEIING NAAST DE IJSVLOER KLAAR!

BESCHOEIING NAAST DE IJSVLOER!

De Koninklijke Lankhorst uit Sneek schonk ons duurzame KLP planken en palen. Daarmee kregen Doede en Sjoerd Wijngaarden vandaag in een handomdraai de (nep!)beschoeiing naast

Lees verder »
onthullen silhouetten

ZE STAAN ER !!
( op W.A. na )

Voor 15 silhouetten (14 x verleden, 1x toekomst) stonden dorpelingen model. Gisteren, vrijdag 17 december, werden de silhouetten in alle vroegte geplaatst en daarna door

Lees verder »

Word vriend van fyftjin en fierder

Nog één silhouet te gaan (van een schaatser uit 1986: W.A. van Buren! ) en dan hebben we met het kunstwerk de finish gehaald. 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Net als bij de Tocht der Tochten.