wat een fonds waddenfonds

WADDENFONDS – WAT EEN FONDS!

Vandaag kregen we van het Waddenfonds te horen dat het onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd. Met het maximum-bedrag dat in het betreffende BLI-Programma mogelijk was € 50.000,- !
Dat programma is erop gericht “kleinschalige projecten te steunen die lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken”. Voor ons kwam dat vooral neer op ‘leefbaarheid’ en we hebben dat dus overtuigend duidelijk kunnen maken. Zonder enige twijfel hebben we dat allereerst te danken aan een aantal geweldig steunende brieven uit heel verschillende kanten van de lokale gemeenschap. Die hadden we als bijlagen meegestuurd: 
• Schoolbestuur van De Greiden,
• Afûk,
• VVV-Waterland van Friesland,
• Stichting Beeldenstad Workum
• Stichting de Lytse Marren.
Ook het enthousiaste advies van het provinciale Keunstwurk aan het interprovinciale Waddenfonds zal doel hebben getroffen. Wat een kunstproject allemaal niet kan bewerkstelligen! Vanaf nu kunnen we alleen nog maar zeggen: WORDT VERVOLGD!

wat een fonds banier waddenfonds

Exmorra, 23 april 2021

Aan: Waddenfonds
         
          (Ruiterskwartier 121A
          8911 BS Leeuwarden)

Betreft: Aanbeveling subsidieaanvraag Fyftjin en Fierder

Geachte heer / mevrouw,


CBO De Greiden is een onderwijskoepel met 10 basisscholen in de regio vlak bij Bolsward.
Op meerdere scholen zoeken wij de samenwerking met het dorp zodat omgeving en school
elkaar versterken. Kunst en cultuur zijn daarbij krachtige ondersteuners om de dorpen vitaal te
houden. Meestal gaat het dan om de samenwerking tussen de muziekvereniging en de school.

Maar nu is er een uniek project gaande op de school van Tjerkwerd waar ook de media al op zijn
ingehaakt. Op de website van het kunstproject Fyftjin en Fierder (www.fyftjin.nl) is te zien met
welk enthousiasme in Tjerkwerd niet alleen de dorpelingen maar ook onze leerlingen van de
basisschool De Reinbôge daar betrokken zijn bij het tot stand komen van een bijzonder en goed
in de omgeving passend kunstwerk. De samenwerking tot nu toe tussen dorp, initiatiefnemers,
school, bedrijven, instanties en gemeente geeft een ieder veel energie om er het beste van te
maken. Alle leerlingen in Súdwest-Fryslân worden uitgedaagd mee te denken bij het project.

Als schoolbestuur zijn wij erg blij met dit project; De kinderen leren op een andere manier
‘kijken’ en het zal niet alleen het dorp als vitale gemeenschap ‘op de kaart’ zetten maar ook
toekomstige ouders zullen door de bijzondere manier waarop op onze school onderwijs wordt
gegeven, worden aangetrokken. Hoe belangrijk dit voor een kleine dorpsschool als De Reinbôge
is -en jaren lang zal blijven- spreekt voor zich. Wij brengen bij deze dan ook graag onze steun
onder uw aandacht voor het verzoek van het Dorpsbelang Tsjerkwert e.o. om subsidie van het
Waddenfonds uit het Budget Lokale Innovatie toe te kennen.

Hoogachtend,

A. Faber,
Algemeen Directeur – Bestuurder CBO De Greiden

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Volg ons ook op

Meest recente berichten

smart constructions

Smart Constructions!

Het werk vordert! Een paar weken geleden werden de stalen buispalen in de oevers geboord en geheid (zie het filmpje hieronder). Vandaag werden met houten

Lees verder »