“ Wat gaat er om in het meisje, daar boven op de schouders? Waar denkt ze aan, wat zal er door haar hoofd spelen?"

Fyftjin en Fierder logo-man-met-kind
Famke basisscholen de reinboge tjerkwerd

Wát het ‘famke’ daar hoog boven op de schouders denkt, juist dát wil de kunstenaar ook graag laten zien. Want het kunstwerk heet niet voor niets Fyftjin en Fierder. Het ‘fierder’ staat voor ‘toekomst, verlangen’.
Wát zij daar hoog boven op de schouders denkt, gaan we daarom vragen aan de 6e groepers van alle basisscholen in Súdwest-Fryslân. Samen met je leerkracht is daar in een Friese les vast een keer tijd voor, in één van deze maanden: mei of juni. 

Van de 11 mooiste antwoorden op de vragen hierboven aan het ‘famke’ – dus van de 11 inzendingen die het meest tot de verbeelding spreken – zal de kunstenaar samen met de Friese illustrator Linda de Haan een héél bijzondere ‘leporello’ maken. En uit die 11 inzendingen zal de jury van 6e groepers van de basisschool ‘de Reinbôge’ in Tjerkwerd de allermooiste kiezen! Die zal dan in stalen letters worden vereeuwigd op de grondplaat van het silhouet van het famke.

gedachten van Famke
foto Karin Harkema

Wát het ‘famke’ daar hoog boven op de schouders denkt, wijzend naar de verte, richting Parrega… juist dát wilde ik weten. En laten zien. Want ik heb mijn werk niet voor niets Fyftjin en Fierder genoemd: fierder , toekomst, verlangen.

Hoe kom je daar achter? Ik heb het aan alle 6e groepers van de basisscholen in Súdwest-Fryslân gevraagd. Natuurlijk, in de wintermaanden, begin 2021. Maar daar maakte de corona meteen korte metten mee, de klassen gingen dicht en daarna met moeite weer open, overvolle lesprogramma’s dus. Maar op een aantal scholen lukte het de leerkrachten tóch om er ruimte voor te maken. Er kwamen een kleine 200 inzendingen binnen en daaruit destilleerde de Werkgroep Cultuur Tjerkwerd 11 genomineerden. Vervolgens kozen vervolgens de vier 6e groepers van de Basisschool De Reinboge uit Tjerkwerd zelf de winnaar.

Haar gedachten over wat het famke denkt, flitsen nu in het kunstwerk voorbij. Karin Harkema, fotograaf uit het dorp zelf, maakte er op de eerste dag dat het kunstwerk op de brug kwam te staan al deze prachtige foto van. En toen was het roesten van het cortenstaal nog maar net begonnen…
.

Schrijf dat op met pen op papier, of typ het op een computer in. Net wat je in jouw klas gewend bent. In het Fries, zo goed als je dat al kunt. Je juf of je meester zal je helpen. Voor de jury gaan taalfouten dus niet tellen! En laat ons niet later dan half juni 2021 je gedachten van het famke weten.

DIGITAAL

Alleen voor 6e groepers in de gemeente Súdwest Fryslân.

Als je het formulier hieronder hebt ingevuld – en nog één keer goed hebt nagekeken – klik je op verstuur

PER POST

Alleen voor 6e groepers in de gemeente Súdwest Fryslân.

Schrijf je antwoord op. 
Schrijf daarbij ook op: naam van jezelf /naam van je leerkracht / naam van je school en plaats.
Stop alles in een envelop en stuur die naar:

Werkgroep Cultuur Tjerkwerd
Hemdijk 3
8765 PA TJERKWERD

Fyftjin en Fierder logo-man-met-kind

Op dit email adres ga je een antwoord krijgen over je deelname.
Volgens mij denk het famke dit:

Je hebt geschreven 0 woorden en 0 letters.

beschikbaar